Statystyka

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU KALISKIEGO W M-CU SIERPNIU 2017 R.

W m-cu sierpniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 11 wypadków drogowych oraz 162 kolizje drogowe (w wypadkach 12 osób zostało rannych).

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

10

6

11

Od początku roku

76

66

67

 

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

162

193

162

Od początku roku

1330

1496

1419

 

Ilość osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

12

8

12

Od początku roku

78

76

81

 

Ilość osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

3

-

Od początku roku

7

9

9

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w m-cu sierpniu br to:

- nadmierna prędkość – 3 wypadki drogowe, 10 kolizji drogowych;

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 3 wypadki drogowe, 30 kolizji drogowych;

- nieprawidłowe manewry tj. cofanie, wyprzedzanie, skręcanie, omijanie, zmiana pasa ruchu –50 kolizji drogowych;

- niezachowanie bezpośredniej odległości miedzy pojazdami –29 kolizji drogowych;

- nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – 3 wypadki drogowe;

- wejście na jezdnię za pojazdu – 1 wypadek drogowy;

 

MIEJSCA ZAGROŻONE:

Kalisz

Gminy

Al.WP – 2 wypadki drogowe,9 kolizji drogowych

Częstochowska –7 kolizji drogowych;

ul. Górnośląska –1 wypadek drogowy, 7 kolizji drogowych;

ul.Łódzka – 1 wypadek drogowy, 7 kolizji drogowych;

ul.Stawiszyńska - 1 wypadek drogowy, 4 kolizje drogowe;

ul.Wrocławska – 8 kolizji drogowych;

ul.Majkowska – 6 kolizji drogowych;

Gm.Blizanów- 3 kolizje drogowe;

Gm. Brzeziny – 6 kolizji drogowych;

Gm.Godziesze W.-1 wypadki drogowe m. Zajączki B, 3 kolizje drogowe;

Gm.Opatówek – 1 wypadek drogowy ul.Piaskowa 5 kolizji drogowych;

Gm.Stawiszyn – 1 wypadek drogowy m. Piątek M.6 kolizji drogowych;

Gm. Szczytniki – 1 wypadek drogowy m. Szczytniki K12

Gm.Żelazków –6 kolizji drogowych;

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W sierpniu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu kaliskiego 28 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 9 nietrzeźwych rowerzystów.

 

SPRAWCY

W m-cu sierpniu br kierujący samochodami osobowymi spowodowali 112 zdarzeń drogowych w tym 6 wypadków drogowych i 106 kolizji drogowych, kierujący samochodami ciężarowymi 22 kolizje drogowe.

                  Rowerzyści byli sprawcami 1 wypadku drogowego i 1 kolizji drogowej. Motorowerzyści byli sprawcami 1 wypadku drogowego i 1 kolizji drogowej. Motocykliści byli ssprawcami 1 wypadku drogowego i 1 kolizji drogowej.Kierujacy ciągnikiem rolniczym spowodował 1 wypadek drogowy.

 

UWAGI

W m-cu sierpniu br. na terenie m. Kalisza, trwał remont na ul Starożytnej, Łódzkiej i Poznańskiej.