Statystyka

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU KALISKIEGO W M-CU LIPCU 2017 ROKU

W m-cu lipcu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 10 wypadków drogowych oraz 117 kolizji drogowych (w wypadkach 1 osoba zginęła a 12 osób zostało rannych).

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

13

10

Od początku roku

66

60

57

 

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

180

178

117

Od początku roku

1168

1303

1248

 

Ilość osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

4

12

12

Od początku roku

76

68

69

 

Ilość osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

1

1

Od początku roku

6

6

9

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w m-cu lipcu br to:

- nadmierna prędkość – 2 wypadki drogowe, 10 kolizji drogowych;

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 3 wypadki drogowe, 36 kolizji drogowych;

- nieprawidłowe manewry tj. cofanie, wyprzedzanie, skręcanie, omijanie, zmiana pasa ruchu – 1 wypadek drogowy 32 kolizje drogowe;

- niezachowanie bezpośredniej odległości miedzy pojazdami –2 wypadki drogowe, 17 kolizji drogowych;

- nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – 1 wypadek drogowy;

 

MIEJSCA ZAGROŻONE:

Kalisz

Gminy

ul. Częstochowska –8 kolizji drogowych;

ul. Górnośląska –2 wypadki drogowe, 4 kolizje drogowe;

ul. Legionów –1 wypadek drogowy;

Al. Wojska Polskiego –11 kolizji drogowych;

ul.Śródmiejska – 1 wypadek drogowy, 2 kolizje drogowe;

ul.Szlak Bursztynowy - 5 kolizji drogowych ;

Gm.Blizanów- 3 kolizje drogow3;

Gm.Godziesze W.-2 wypadki drogowe m. Saczyn, Stobno, 2 kolizje drogowe;

Gm.Opatówek – 2 wypadki drogowe ul.Rogatka, Pl.Wolności 8 kolizji drogowych;

Gm.Stawiszyn – 3 kolizje drogowe;

Gm. Szczytniki – 1 wypadek drogowy m. Chojno, 5 kolizji drogowych:

Gm.Żelazków – 1 wypadek drogowy m.Witoldów, 11 kolizji drogowych;

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W lipcu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu kaliskiego 31 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 4 nietrzeźwych rowerzystów.

 

SPRAWCY

W m-cu lipcu br kierujący samochodami osobowymi spowodowali 86 zdarzeń drogowych w tym 5 wypadków drogowych i 81 kolizji drogowych, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 1 wypadek drogowy i 15 kolizje drogowe.

Rowerzyści byli sprawcami 1 wypadku drogowego i 1 kolizji drogowej. Motorowerzyści byli sprawcami 2 wypadków drogowych. Motocykliści byli sprawcami 1 wypadku drogowego i 1 kolizji drogowej.

 

UWAGI

W m-cu lipcu br. na terenie m. Kaliszu, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Młynarska-Serbinowska , oraz remont na ul Starożytnej.