Realizacje wniosków z debaty

Debata społeczna dotycząca bezpieczenstwa seniorów (6.10.2016r.)

nowe_logoFunkcjonariuszeKomendy Miejskiej Policji w Kaliszu, 6 października 2016 rokuzorganizowali debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwaseniorów. Mieszkańcy najczęściej poruszali kwestie związane zruchem drogowym. Główne tematy poruszane podczas spotkania przedstawiamy w poniższej tabeli:

 

 

 L.P.

ZAGADNIENIA

SPOSóB REALIZACJI

STAN REALIZACJI

 

1

Zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności przy nieprawidłowym poruszaniu się po kaliskich rondach. Ponadto przy Rondzie Westerplatte oraz rondzie przy ul. Dobrzeckiej i Podmiejskiej miejska zieleń ma ograniczać kierowcom widoczność.

 

Odpowiedzi nt. organizacji ruchu na rondach udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej.


 


 

 

W odpowiedzi:

 

Odpowiedzi udzielił podkom. Sebastian Taranek Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kaliszu


 

Kontrola, pod kątem ograniczenia widoczności, we wskazanych miejscach nie wykazała nieprawidłowości.

2

Nieprzestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego przez rowerzystów, w szczególności poruszających się po chodnikach. Brak dostatecznej ilości ścieżek rowerowych.

 

Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej

W odpowiedzi:

 

Odpowiedzi udzielił Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek

3

Realizacji czynności służbowych przez policjantów przeprowadzających interwencję oraz przez funkcjonariuszy przyjmujących zgłoszenia pod nr 997.

 

Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej

W odpowiedzi:

Odpowiedzi udzielił Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek

4

Nieprzestrzeganie zasad i przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami ciężarowymi na terenie miasta Kalisza, szczególnie przy ul. Polnej.

 

Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej

W odpowiedzi:

Odpowiedzi udzielił podkom. Sebastian Taranek Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kaliszu.


 

We wskazane miejsce będą kierowane patrole Wydziału Ruchu Drogowego, aby zdiagnozować sytuację.

 

5

Przekraczanie dozwolonej prędkości na ul. Górnośląskiej, ul. Śródmiejskiej i ul. Podmiejskiej.

 

Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej

W odpowiedzi:

Odpowiedzi udzielił podkom. Sebastian Taranek Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kaliszu.


 

Wskazane miejsca będą częściej objęte nadzorem przez policyjne patrole Wydział Ruchu Drogowego.

 

6

Zbyt krótki czas działania sygnalizacji świetlnej, dla poruszających się pieszych na przejściu przy moście na ul. Kazimierzowskiej

Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej.

W odpowiedzi:

Odpowiedzi udzielił podkom. Sebastian Taranek Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kaliszu.


 

Wskazane przejście zostało sprawdzone, przez funkcjonariuszy WRD. Sygnalizacja działa w sposób prawidłowy.

 

7

Zakłócanie spokoju przez szczekające psy na ul. H. Sawickiej przy sklepie osiedlowym „Hanka”, właściciele na czas dokonywania zakupów pozostawiają zwierzęta przed wejściem do obiektu handlowego. Ponadto brakuje przed drzwiami wejściowymi do marketu miejsca oznaczonego „kopertą”, zakazującego parkowania przed samym wejściem do sklepu.

Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej.


 

Skierowano pismo do :

Spółdzielni mieszkaniowej, która jest zarządcą terenu o umieszczenie przeszkód uniemożliwiających parkowanie w wejściu do sklepu


 

 

W odpowiedzi:

Odpowiedzi udzielili: podkom. Krzysztof Krymarys Naczelnik Wydziału Prewencji

oraz

podkom. Sebastian Taranek Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kaliszu.


 

Dzielnicowy, w trakcie obchodu zdiagnozuje problem zakłócania spokoju.

8

Nieprawidłowe parkowanie aut przy lokalu „Aljo” na ul. Częstochowskiej i w pobliżu kościoła na ul. Hanki Sawickiej.

 

- Skierowano pismo do: Zarządu Dróg Miejskich

W odpowiedzi:

Odpowiedzi udzielił podkom. Sebastian Taranek Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kaliszu.


 


 

 

9

Parkujące auta przy ul. Harcerskiej zasłaniają przejście dla pieszych, co utrudnia widoczność uczestnikom ruchu.

 

- Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej

- Skierowano pismo do: Zarządu Dróg Miejskich

 

W odpowiedzi:


 

Odpowiedzi udzielił udzielił Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek


 

 

10

Brak przejść dla pieszych oraz parkowanie utrudniające ruch innym pojazdom przy ul. Zielonej.

- Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej


 

- Skierowano pismo do: Zespołu ds. Organizacji Ruchu przy Prezydencie Miasta Kalisza

W odpowiedzi:

Odpowiedzi udzielił podkom. Sebastian Taranek Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kaliszu.