Debata 2015 r. - Realizacje wniosków z debaty - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Realizacje wniosków z debaty

Debata 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zobowiązań z debaty społecznej

zorganizowanej w 2015r. przez Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu


 1. Zgłoszone przez uczestników zagadnienia

 • postulat do Rady Miasta Kalisza o zmianę Uchwały dotyczącej miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 • zwiększenie ilości radiowozów na osiedlu Korczak

 • zwiększenie ilości patroli w rejonie ul. Ciasnej

 • postulat do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie ilości środków przekazywanych na inwestycje realizowane na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego

 • pozytywna współpraca pomiędzy KMP w Kaliszu a kaliskimi uczelniami wyższymi,

 • problem dopalaczy – miejsca sprzedaży

 • problem zakłócania ciszy w Śródmieściu – lokale rozrywkowe

 • złe warunki pracy policjantów – budynek KMP w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 36

 • możliwość anonimowego zakładania kont bankowych i dostępność kredytów przez internet, co zwiększa możliwość wyłudzeń i oszustw

 • problem pomiarów prędkości przez policjantów KMP w Kaliszu, po ostatnich doniesieniach medialnych,

 • problem doboru rodzin do mieszkań socjalnych

 • pytanie dot. ilości uchodźców, którzy mieliby być przyjęci przez miasto

 • zwiększenie ilości kamer monitoringu miejskiego na osiedlu Dobrzec

 • programy profilaktyczne skierowane do seniorów,

 • niszczenie śmietników i przystanków przez młodzież wracającą w weekendy do domu


 1. Wnioski oraz inne ustalenia z debaty

 • sprawdzenie dyslokacji patroli na terenie miasta Kalisza z uwzględnieniem miejsc zagrożonych

 • potrzeba zwiększenia wiedzy mieszkańców miasta i powiatu kaliskiego nt. oszustw internetowych

 • kontynuowanie działań „Bezpieczny Senior”

 • uświadomienie osobom nieletnim o odpowiedzialności karnej za czyny karalne


 1. Planowane zadania, wartość końcowa ich realizacji oraz termin ich zakończenia wobec wniosków oraz ustaleń

 • dostosowanie dyslokacji służby do wskazanych przez uczestników debaty miejsc – na bieżąco

 • kontynuacja współpracy z Radą Miejską Kalisza w zakresie dofinansowania programów i materiałów profilaktycznych przy planowaniu budżetu na rok 2016

 • do końca br. zebranie od przedstawicieli rad osiedlowych oraz administracji osiedli informacji o miejscach szczególnie zagrożonych na terenie miasta Kalisza. Aktualizacja mapy zagrożeń.

 • przeprowadzenie prelekcji dot. przestępczości internetowej

 • w trakcie pogadanek w szkołach i placówkach oświatowych zwrócenie uwagi na konsekwencje wynikające ze złamania przepisów prawa – na bieżąco

 • kontynuacja działań związanych z walką z dopalaczami

 • skierowanie do Prezydenta Miasta Kalisza pisma dot. zgłoszonych przez uczestników debaty uwag i propozycji