"Bezpieczny Senior" - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

"Bezpieczny Senior"

Data publikacji 26.02.2019

Dzielnicowi II Rewiru Dzielnicowych spotkali się z mieszkańcami „Domu Seniora”, aby porozmawiać o bezpieczeństwie. W trakcie prelekcji policjanci omówili metody działania przestępców, których ofiarami stają się głównie osoby starsze. Przybliżyli również wszystkim zebranym tematykę związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz opowiedzieli, dlaczego elementy odblaskowe warto nosić również na terenie miasta. Spotkanie, w którym uczestniczył Wiceprezydent Miasta Kalisza Mateusz Podsadny, zostało zorganizowane w ramach programu „Bezpieczny Senior”.

 

Spotkanie z seniorami, odbyło się 8 lutego br. Dzielnicowi rozpoczęli spotkanie od omówienia podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego. Wskazali też na najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych oraz opowiedzieli o błędach popełnianych przez kierowców i pieszych, które mogą być przyczyną tragedii na drodze.

Ponieważ osoby starsze w przeważającej części należą do grupy tzw. niechronionych uczestników dróg, dzielnicowi omówili przepisy i zasady, których bezwzględnie powinni przestrzegać piesi i rowerzyści. Policjanci zachęcali także uczestników spotkania do stosowania elementów odblaskowych, również na terenie miasta. Jak podkreślali odblaski, w znaczący sposób poprawiają naszą widoczność na drodze, a co za tym idzie wpływają na nasze bezpieczeństwo.

Następnie dzielnicowi omówili temat związany z oszustwami na szkodę osób starszych. Zebrani na sali mogli usłyszeć, jakimi metodami działają sprawcy podszywający się pod członków rodziny lub funkcjonariuszy Policji. Stróże prawa omówili na przykładzie konkretnych spraw, pojawiające się nowe sposoby i legendy jakie stosują przestępcy.

Kolejnym poruszonym tematem były kradzieże w mieszkaniach na szkodę osób starszych. Policjanci przypomnieli, że złodzieje często wzbudzają zaufanie mieszkańców, podając się za pracowników wodociągów lub gazowni, przedstawicieli służby zdrowia, pomocy społecznej czy akwizytorów oferujących różnego rodzaju towary i usługi. Ciepłą aparycją, elokwencją i przepełnioną empatii rozmową tuszują swoje nieuczciwe zamiary. Zanim właściciel mieszkania zdąży się zorientować, że padł ofiarą swoistego rodzaju manipulacji – zostaje okradziony z pieniędzy i wartościowych przedmiotów.

Podczas dyskusji, która się wywiązała w trakcie wystąpienia dzielnicowego, uczestnicy mówili o sytuacjach w jakich sami się znaleźli oraz o swojej ostrożności, która pomogła im uniknąć oszustwa.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali elementy odblaskowe, które wspólnie z funkcjonariuszami wręczał Wiceprezydent Miasta Kalisza Mateusz Podsadny.