Musztra w klasach mundurowych - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Musztra w klasach mundurowych

Data publikacji 04.02.2019

W ramach realizowanego „Ramowego programu pomocy dydaktycznej w nauczaniu klas o profilu policyjnym ze szkół objętych patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu” dla uczniów klas pierwszych i drugich o profilu policyjnym zorganizowano ćwiczenia z musztry, których celem było przybliżenie funkcjonowania tej formacji i przekazanie podstawowej wiedzy na temat wykonywanych przez funkcjonariuszy zadań w ich codziennej pracy.

Podczas spotkania przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu starali się przedstawić i przybliżyć zagadnienia związane z pracą policyjną uczniom z IV Liceum Ogólnokształcącego. Zajęcia odbyły się na terenie szkoły w sali gimnastycznej, a uczestniczyło w nich łącznie 50 „kadetów” z klas mundurowych.

Młodzież ustawiała się w szyku, a następnie wykonywała czynności związane z kryciem, równaniem, odstępowaniem, łączeniem, a wszystko dodatkowo pod wydawane komendy „Baczność!”, „Spocznij!”, „W szeregu zbiórka!”, „W prawo zwrot!” itp. Jeśli czynność wykonana została niepoprawnie to kadeci słyszeli komendę „Wróć!” i musieli powtórzyć zadanie jeszcze raz.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu na stałe współpracują ze szkołami, w których realizowany jest program klas mundurowych. Policjanci wspomagają uczniów swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu młodzież nabywa wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a także poznaje specyfikę pracy mundurowych. Przyszli policjanci uczestniczą także w akcjach i działaniach profilaktycznych organizowanych przez kaliską jednostkę.