Zostań jednym z nas! - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań jednym z nas!

Data publikacji 11.10.2018

Komenda Miejska Policji w Kaliszu współpracuje ze szkołami, w których utworzone zostały klasy mundurowe. Policjanci swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają dydaktycznie młodzież. Uczniowie tych klas są systematycznie odwiedzani przez funkcjonariuszy realizujących zajęcia dotyczące tematyki służb mundurowych. Spotkania takie są doskonałą okazją aby zachęcić młodych kadetów do wstąpienia w policyjne szeregi.

Kaliska jednostka realizuje zajęcia w blisko 15 klasach mundurowych na terenie miasta Kalisza. Uczniowie klasy trzeciej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu mieli okazję do zapoznania się z informacjami dotyczącymi służby w Policji.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo,

  • posiadać nieposzlakowaną opinię,

  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  • korzystać z pełni praw publicznych,

  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w Policji więcej informacji na ten temat znajdą także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu:

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/rekrutacja-do-sluzby-w