Kontakt - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

 
Wydział Ruchu Drogowego
 
sekretariat 47 77 51 230
 
Naczelnik - nadkom. Przemysław Czarnecki
tel. 47 77 51 231
Zastępca Naczelnika - kom. Artur Waszak
tel. 47 77 51 495