Rekrutacja kandydatów do służby w Policji - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Rekrutacja kandydatów do służby w Policji

Data publikacji 11.12.2019

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie rekrutacji dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku.

 

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe,
  • posiadający zdolność  fizyczną  i  psychiczną  do  służby  w  formacjach  uzbrojonych,  podległych  szczególnej  dyscyplinie  służbowej,  której gotów  jest  się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto, osoby podlegające rejestracji i kwalifikacji wojskowej powinny posiadać  uregulowany  stosunek  do  służby  wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

 

Szczegóły dotyczące naboru kandydatów do służby w Policji na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w zakładce "Rekrutacja do służby w Policji" lub klikając w poniższy link:

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/rekrutacja-do-sluzby-w/32949,Ogloszenie-Nabor-2020-do-sluzby-w-Policji.html