Statystyka

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU KALISKIEGO W M-CU PAŹDZIERNIKU 2019 R.

W m-cu październiku bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 35 wypadków drogowych oraz 190 kolizji drogowych (w wypadkach 39 osób zostało rannych).

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

10

33

35

Od początku roku

93

131

244

 

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2018

W bieżącym miesiącu

240

224

190

Od początku roku

1915

1943

1805

 

Ilość osób rannych

2017

2017

2018

W bieżącym miesiącu

11

33

39

Od początku roku

104

154

294

 

Ilość osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

1

3

-

Od początku roku

14

11

11

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w m-cu październiku br to:

- nadmierna prędkość – 7 wypadków drogowych 5 kolizji drogowych;

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 10 wypadków drogowych 26 kolizji drogowych;

- nieprawidłowe manewry tj. cofanie, wyprzedzanie, skręcanie, omijanie, zmiana pasa ruchu – 5 wypadków drogowych, 74 kolizje drogowe;

- niezachowanie bezpośredniej odległości miedzy pojazdami – 4 wypadki drogowe, 35 kolizji drogowych;

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 3 wypadki drogowe,

- niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej – 1 wypadek drogowy, 5 kolizji drogowych;

- inne 3 wypadki drogowe, 54 kolizje drogowe;

- nieostrożne wejście zza pojazdu – 1 wypadek drogowy;

- wejście na jezdnię przy czerwonym świetle -1 wypadek drogowy;

MIEJSCA ZAGROŻONE:

 

Kalisz

Gminy

Al.Wojska Polskiego – 3 wypadki drogowe 12 kolizji drogowych,

ul.Częstochowska – 1wypadek drogowy 9 kolizji drogowych;

ul.Górnośląska – 2 wypadki drogowe, 13 kolizji drogowych;

ul. Łódzka – 7 kolizji drogowych;

ul.Podmiejska – 1 wypadek drogowy, 5 kolizji drogowych;

ul. Poznańska - 3 wypadki drogowe, 8 kolizji drogowych;

ul.Warszawska -1 wypadek drogowy, 1 kolizja drogowa;

ul.Wrocławska -2 wypadki drogowe, 2 kolizje drogowe;

Al.Wolności – 4 kolizje drogowe;

ul.Dobrzecka – 1 wypadek drogowy, 1 kolizja drogowa;

ul. Graniczna- 1 wypadek drogowy;

ul. Kordeckiego – 1 wypadek drogowy,1 kolizja drogowa;

ul.Polna – 5 kolizji drogowych;

ul.Słowiańska – 1 wypadek drogowy ;

ul.Sródmiejska – 4 kolizje drogowe;

ul. Wyszyńskiego – 1 wypadek drogow,6 kolizji drogowych;

ul. Stawiszyńska – 4 kolizje drogowe;

ul.Złota – 1 wypadek drogowy;

Rondo Solidarności – 1 wypadek drogowy, 1 kolizja drogowa;

 

Gm. Blizanów –1 wypadek drogowy m. Janków I,2 kolizje drogowe;

Gm. Brzeziny –1 wypadek drogowy 2 kolizje drogowe;

Gm.Ceków- 2 wypadki drogowe m.Beznatka, Szadek, 1 kolizja drogowa;

Gm. Godziesze-1 wypadek drogowy m.Wola Droszewska, 9 kolizji drogowych;

Gm.Koźminek –1 wypadek drogowy m.Dębsko, 2 kolizje drogowe;

Gm.Lisków –1wypadek drogowy m.Nadzież ;

Gm.Mycielin- 1 wypadek drogowy m.Zamęty, 1 kolizja drogowa;

Gm.Opatówek- 3 wypadki drogowe ul.Spacerowa m. Szałe, Chełmce, ,2 kolizje drogowe;

Gm. Stawiszyn – 2 wypadki drogowe m. Piątek M.Kol 8 kolizji drogowych;

Gm.Szczytniki- 1 wypadek drogowy m.Marchwacz, 4 kolizje drogowe;

Gm. Żelazków- 1 wypadek drogowy m. Florentyna,6 kolizji drogowych;

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W październiku br. policjanci ujawnili na terenie powiatu kaliskiego 25 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi i 8 kierujących po użyciu alkoholu, oraz 5 nietrzeźwych i 1 po użyciu alkoholu rowerzystów.

 

                   OFIARY

 

SPRAWCY

W m-cu październiku br kierujący samochodami osobowymi spowodowali 129 zdarzenia drogowe w tym 25 wypadków drogowych i 104 kolizje drogowe. Kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 31 zdarzeń drogowych w tym 5 wypadków drogowych i 26 kolizji drogowych . 2 wypadki drogowe i 3 kolizje drogowe spowodowali rowerzyści. Kierujący pojazdem nieustalonym spowodowali 1 wypadek drogowy i 34 kolizje drogowe. Piesi spowodowali 2 wypadki drogowe.