Dane teleadresowe KMP w Kaliszu - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Dane teleadresowe KMP w Kaliszu

Dane teleadresowe KMP w Kaliszu

Komenda Miejska Policji w Kaliszu
ul. Jasna 1-3
62-800 Kalisz

 

 

centrala telefoniczna

 
tel. 62 76-55-900     
fax 62 75-74-906 lub 76-55-245
       
 
 
Oficer Dyżurny KMP w Kaliszu
 
    tel. 62 76-55-240         
 
e-mail: dyzurny.kalisz@po.policja.gov.pl
 
 
 
Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu
 
tel. 62 76-55-215
 
Sekretariat Zastępców Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu
 
tel. 62 76-55-218
 
Wydział Prewencji i Profilaktyki Społecznej
 
sekretariat 62 76-55-460
Z-ca Naczelnika - podkom. Paweł Tomczyk
tel. 62 76-55-462
 
Wydział Ruchu Drogowego
 
sekretariat 62 76-55-230
Naczelnik - nadkom. Przemysław Czarnecki
tel. 62 76-55-495
 
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
 
sekretariat 62 76-55-364
Naczelnik - podinsp. Radosław Smak
tel. 62 76-55-366
 
Wydział Kryminalny
 
sekretariat 62 76-55-370
Naczelnik - podinsp. Maciej Stodolski
tel. 62 76-55-371
 
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
 
sekretariat 62 76-55-221
p.o. naczelnika - podinsp. Marek Jaskuła
tel. 62 76-55-220 
 
Wydział - Sztab Policji
 
sekretariat 62 76-55-140
Naczelnik - podinsp. Mariusz Fułek
tel. 62 76-55-141
 
Wydział Finansów i Zaopatrzenia
 
sekretariat 62 76-55-410
Naczelnik - Pan Tomasz Kowalczyk
tel. 62 76-55-431
 
 
Wydział Ogólny
 
sekretariat 62 76-55-130
Naczelnik - Pani Blanka Sobczak
tel. 62 76-55-747

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Pani Justyna Perz

tel. 62 76-55-284,

e-mail: iod.kalisz@po.policja.gov.pl

 

 
I rewir dzielnicowych
 
 Kierownik - asp. szt. Jacek Jagieło
tel. 62 76-55-340
II rewir dzielnicowych
 
 Kierownik - sierż. sztab. Piotr Cichy
tel. 62 76-55-343
III rewir dzielnicowych
 
Kierownika - mł. asp. Łukasz Balcerzak
tel. 62 76-55-345