Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Miejski Policji w Kaliszu

insp. Dariusz Bieniek

 

sekretariat:   tel. 62 76-55-215 lub 47 77 51 215

email:  komendant.kalisz@po.policja.gov.pl

 

 

 

 

   I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu

mł. insp. Tadeusz Królikowski

 

sekretariat tel. 62 76-55-218  lub 47 77 51 218

 

 

 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu

mł. insp. Witold Goździelewski

 

sekretariat tel. 62 76-55-218  lub 47 77 51 218