Sprawozdanie za 2015 r - Informacje o stowarzyszeniu - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Informacje o stowarzyszeniu

Sprawozdanie za 2015 r

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych działającego przy KMP w Kaliszu za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r

 

I.Dane statystyczne o pracy Zarządu Koła.

1. W okresie sprawozdawczym odbyto :

a/ 2 zebrań ogólnych Koła.

b/ 12 posiedzeń Zarządu Koła

c/ 1 posiedzeń Komisji Rewizyjnej

d/ 12 posiedzeń Komisji Socjalnej

2.Wymienione gremia przyjęły:

2 uchwały , z tego:

a/ Zebranie Ogólne 2

b/ Zarząd Koła 0

c/ Komisja Rewizyjna 1

d/ Komisja Socjalna zaopiniowała 170 wniosków, z tego 168 pozytywnie.


II.Dane o członkach

1.Stan członków na pierwszy dzień okresu sprawozdawcz. 190 w tym 5 seniorów

2.W okresie sprawozdawczym przybyło 32 w tym 0 seniorów

3.W okresie sprawozdawczym ubyło 10 w tym 0 seniorów

4.Stan członków na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 212 w tym 5 seniorów


III.Krótki opis istotnych dokonań.

1. 23.01.2015r- Bal Karnawałowy – Restauracja KTW;

2. 17.02.2015r- Śledzik- Restauracja Nastrojowa;

3. 20.02.2015r- spotkanie uroczyste z seniorką kończącą 80 lat kpt. w st. spocz. Alicją Szczupłowską.

4. 06.03.2015r- spotkanie w KMP Kalisz z okazji Dnia Kobiet .

5. 24.04.2015r- Walne Zebranie Koła z okazji 25 rocznicy powstania SEiRP w Kaliszu – udział 150 osób.

6. 01.05.2015r.- wycieczka rowerowa do Gołuchowa.

7. 08.05.2015r.-spotkanie w restauracji „Pięterko” Zarząd Koła wspólnie z Kołem Wojska z okazji 70 rocznicy II wojny światowej.

8. 9.05.2015r –wycieczka rowerowa z piknikiem 55 km – meta COSW w Szczypiornie.

9. 23.05.2015r- zawody wędkarskie na Łowisku Szałe- 25 zawodników- wygrał A. Sobczak 32 kg ryb.

10.30.05.2015r- zawody strzeleckie na strzelnicy w Pleszewie. Dwie drużyny z Koła po trzy osoby.

11.30.05.2015r- piknik przy muzyce biesiadnej Stanica Harcerska Szałe.

12. 30.05.2015r- Zawody Wędkarskie Szałe.

13.12.06.2015r- Zawody Wędkarskie Szałe.

14. 13.06.2015r- zawody wędkarskie na Łowisku Szałe.

15. 20.06.2015r do 03.07.2015r- wycieczka do Czarnogóry i Albanii.

16.01.07.2015r.-Spotkanie Zarządu Koła SEiRP w Kaliszu na terenie KMP w Kaliszu z Komendantem Wojewódzkim Policji insp. dr Rafałem Batkowskim .

17.16.07.2015r.- spotkanie weteranów Policji z K-tem Miejskim Policji w Kaliszu „ 75 lat plus”.

18.08.08.2015r.- Zawody Wędkarskie Szałe

19.29.08.2015r. – piknik integracyjny przy muzyce z lat 60 tych- Stanica Harcerska Szałe.

20.05.09.2015r.- Zawody Wędkarskie Szałe.

21.12.09.2015r- udział w „Święcie ul. Niecałej - wystawa prac ppłk w st. spocz. Mariana Ozdowskiego .

22. 21.09.2015r-V Zawody Strzeleckie Emerytów Służb Mundurowych na strzelnicy COSSW w Szczypiornie. II i III miejsce indywidualnie.

23. 20-29.09.2015r . – udział członków w wycieczce do Włoch organizowanej przez członka Koła W. Pawlaka.

24. 23-27.09.2015r- w XXIII Rajdzie Górskim MSW w Szklarskiej Porębie-drużyna SE i RP w Kaliszu udział 9 osób.

25. 23.09.2015r.- udział w debacie społecznej z Wojewodą Wielkopolskim i Komendantem Wojewódzkim Policji- Sala Koncertowa UAM.

26. 04.11.2015r- wystawa prac malarskich 40 obrazów Mariana Ozdowskiego „ Komoda”.

27.07-08.11.2015r. – udział trzech załóg w II Rajdzie Motorowym z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego . Trzecie miejsce.

28.04.12.2015r. – Walne Zebranie Koła - restauracja Komoda ul. Niecała.Przew. Komisji Rewizyjnej             Prezes Zarządu Koła              Sekretarz Koła