Debata 2013 r - Realizacje wniosków z debaty - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Realizacje wniosków z debaty

Debata 2013 r

Sprawozdanie z realizacji zobowiązań z debaty społecznej

zorganizowanej w 2013r. przez Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu


 

Lp.

Zagadnienie

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Stan realizacji

1

bezpieczeństwo w miejscach publicznych

KMP w Kaliszu

Zwiększono patrole: w rejonach parku miejskiego, boisk szkolnych, blokowisk (klatki schodowe, place zabaw, skwery itp.), oraz w pobliżu obiektów użyteczności publicznej (np. sklepy spożywczo-monopolowe, puby, kioski) szczególnie w rejonach sklepu „Olimpia” przy ul. H. Sawickiej, przy pawilonach na ul. Serbinowskiej oraz przy ul. Górnośląskiej 37a.

Policjanci zostali zadaniowani do szczególnej kontroli miejsc, gdzie gromadzi się młodzież.

Dyslokacja służby dostosowana jest do istniejących zagrożeń na postawie przestępstw do których dochodzi na terenie miasta czy powiatu. Patrole kierowane są również w miejsca, gdzie informacja o zagrożeniach pochodzi od mieszkańców.

W weekendy zwiększona jest ilość policjantów o patrole płatne, finansowane przez Urząd Miejski w Kaliszu.


2

spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych

3

zwiększenie liczby patroli w miejscach zagrożonych, m.in. park miejski, place zabaw – gdzie wieczorami gromadzi się młodzież

4

dopalacze i narkotyki w szkołach – profilaktyka

KMP w Kaliszu

W zakresie profilaktyki uzależnień – narkomania, alkoholizm, palenie papierosów, na terenie miasta i powiatu kaliskiego przeprowadzono spotkania z uczniami szkół. Ponadto na terenie powiatu kaliskiego w godzinach porannych dzielnicowi zostali zaangażowani w patrole przy szkołach.

Na bieżąco prowadzona jest współpraca Zespołu ds. Nieletnich i Patoligii Wydziału Prewencji KMP w Kaliszu z dyrektorami kaliskich szkół.

W ramach profilaktyki ok. 80 uczniów miasta Kalisza i powiatu kaliskiego wzięło udział w Ogólnopolskim Przystanku PAT w Koninie.

Policjanci KMP w Kaliszu wraz z pracownikami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, na każdy sygnał mieszkańców oraz w ramach działań własnych przeprowadzają kontrole miejsc, w których sprzedawane są dopalacze.

Kaliscy policjanci przeprowadzili szkolenie dla personelu medycznego Oddziału Psychiatrycznego kaliskiego szpitala. Przybliżono pracownikom szpitala zagadnienia prawne dot. obrotu dopalaczami, a także działania Policji podejmowane w celu eliminacji środków zastępczych z rynku. Charakteryzowano najpopularniejsze dopalacze, które mlodzi ludzie zażywają najczęściej. Podczas szkolenia policjanci przekazali również informacje w jaki sposób rozpoznać osobę która zanjduje się pod wpływem środków zastępczych.


5

bezpieczeństwo w rejonie ogródków działkowych

KMP w Kaliszu

Nawiązano współpracę z Polskim Związkiem Działkowców - Zarząd Okręgowy w Kaliszu.

Dzielnicowi uczestniczyli w organizowanych akcjach z działkowcami, prowadzili rozmowy profilaktyczne i przekazywali materiały np. dot. ochrony swojego mienia, współpracując jednocześnie z zarządami poszczególnych ogrodów działkowych.


6

oświetlenie i oznakowanie ulic

KMP w Kaliszu, Zarządcy dróg

Na podstawie potwierdzonych uwag i wniosków zgłoszonych przez obywateli, organy i instytucje oraz policjantów została sporządzona, w tym zakresie stosowania dokumentacja. Na jej podstawie kierowane były wystąpienia do instytucji, podmiotów odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu poziomym i pionowym oraz nieprawidłowości w działaniu sygnalizacji świetlnej.

Tylko w I półroczu 2014r. skierowano do Zarządców Dróg 38 takich wniosków, w tym dotyczących:

  • oznakowania pionowego – 22,

  • oznakowania poziomego – 1,

  • sygnalizacji świetlnej – 4,

  • urządzeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 3,

  • inne (np. dziury w jezdni) – 8.

Działania te są prowadzone na bieżąco.


7

wprowadzenie nowego systemu monitorowania dróg na terenie Kalisza


Odpowiedzi na to pytanie udzielił Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek, oraz Vice Prezydent Kalisza Pan Jacek Konopka.


8

bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania (np. osoby bezdomne śpiące na klatkach schodowych)

Instytucje pomocnicze: CIK, MOPS, Caritas

Policjanci zarówno w okresie jesienno-zimowym jak i podczas letnich upałów zwracają uwagę na miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Jeżeli osoby znajdują się pod wpływem alkoholu przewożone są do wytrzeźwienia

Każdy z policjantów posiada wiedzę, gdzie znajdują się noclegownie oraz organizacje pomagające takim osobom.

Dzielnicowi prowadzą stałe rozpoznanie w swoich rejonach służbowych na temat miejsc przebywania osób bezdomnych. Pomoc takim osobom leży w gestii szerokiego grona instytucji powołanych do realizacji i wyeliminowania tego problemu, ponieważ każdy przypadek może mieć inne podłoże, należy tym osobom pomagać indywidualnie.

KMP w Kaliszu realizuje na bieżąco wszystkie polecenia WKWP w Poznaniu w tym zakresie.


9

bezrobocie i bezdomność, wybryki chuligańskie


Odpowiedź została udzielona na debacie przez Wojewodę Wielkopolskiego Pana Piotra Florka, Zastępcę Komendanta Wielkopolskiego Policji w Poznaniu insp. Jaroslawa Rzymkowskiego, Vice Prezydenta Miasta Kalisza Pan Jacka Konopkę.


10

funkcjonowanie pomieszczeń dla osób zatrzymanych, współpraca ze służbą
zdrowia w tym zakresie

KMP w Kaliszu, Urząd Miejski w Kaliszu

Obsługa medyczna pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych w KMP w Kaliszu jest finansowana przez Urząd Miejski w Kaliszu i realizowana jest w dni powszednie godz. od 16.00 do 7.00 rano, a w weekendy przez 24 godziny – w ramach indywidualnych kontraktów podpisanych z lekarzami. Od poniedziałku do piątku w godzinach do 16.00 osoby zatrzymane w celu wytrzeźwienia, wymagające konsultacji medycznej przewożone są do Izby Przyjęć Kaliskiego Szpitala.


11

telefony alarmowe i ich funkcjonowanie

KMP w Kaliszu, Urząd Miejski w Kaliszu

Przygotowano ulotki z numerami alarmowymi, które zostały przekazane radom Osiedlowym.

Dzielnicowi również w swoich rejonach służbowych rozprowadzali ulotki z numerami alarmowymi, docierając szczególnie do osób starszych.

Podczas organizowanych akcji profilaktycznych np. na festynach rodzinnych materiały te były przekazywane uczestnikom takich spotkań, ale również w szkołach podczas pogadanek przypominano dzieciom o najważniejszych numerach alarmowych i sposobie prawidłowego wzywania pomocy.


12

zamykanie lokali gastronomicznych
i rozrywkowych na terenie Kalisza


W trakcie debaty ustosunkował się do tego tematu Vice Prezydent Kalisza Pan Jacek Konopka, który stwierdził, że miasto w żaden sposób nie blokuje inicjatyw powstawania różnego rodzaju lokali, w których młodzież najchętniej spędzałaby swój wolny czas (puby, dyskoteki itp.). Natomniast Miasto Kalisz nie jest właścicielem klubów tylko prywatni przedsiębiorcy.


13

sport jako element przeciwdziałania przestępczości, zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży


Na debacie wojewoda poparł sugestie, iż sport jest ważnym elementem w wychowaniu młodzieży.

Komenda Miejska Policji tylko w bieżącym roku w ramach „Bezpiecznych Dzielnic” zorganizowała zawody w piłce nożnej gimnazjalistów.

Ponadto tegoroczny „Głos Profilaktyki” w Kaliszu zorganizowany został pod hasłem „Sport”. Zorganizowano rozgrywki sportowe w piłce siatkowej dziewcząt oraz piłce nożnej chłopców.