Realizacje wniosków z debaty

Debata Społeczna dotycząca cyberzagrożeń (8.11.2016r.)

Sprawozdanie z debaty społecznej zorganizowanej przez Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu

na temat cyberzagożeń

 

  1. Zgłoszone przez uczestników zagadnienia:

Zagrożenia z jakimi można spotkać się w „sieci”, w szczególności wynikające z nieumiejętnego i nieprawidłowego korzystanie z narzędzi internetowych oraz nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, brak dostatecznej wiedzy na temat konsekwencji prawnych wynikających z naruszania obowiązujących przepisów. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące:

- udostępniania prywatnych danych osobowych,

- nawiązywania znajomości z osobami poznanymi w sieci,

- kradzieży tożsamości,

- grooming-u, stalking-u,

- ciemnej strony Internetu tzw. ukrytej sieci „TOR”,

- metod działania hakerów,

- korzystania z internetowych platform handlowych,

- najczęściej popełnianych przestępstw w „cyberprzestrzeni” oraz konsekwencji karnych,

- piractwa komputerowego szczególnie dot. praw autorskich, nielegalnego kopiowania muzyki, filmów i oprogramowania,

- stosowania haseł zabezpieczających, udostępniania ich osobom postronnym,

- korzystania z programów antywirusowych i antyspamowych,

- wskazanie instytucji i osób, które w przypadku wystąpienia zagrożeń udzielają pomocy i wparcia oraz pomagają rozwiązać dany problem.

 

  1. Wnioski oraz inne ustalenia z debaty

 

  • Potrzeba zwiększenia wiedzy na temat występujących w sieci zagrożeń, szczególnie w kwestii właściwego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

  • Wskazywanie na zagrożenia związane ze zjawiskiem „Cyberprzestępczości” oraz konsekwencje prawne wynikające z naruszania obowiązujących przepisów przy popełnianiu tego rodzaju przestępstw. .

  • Realizowanie programu profilaktycznego w roku szkolnym „Dwie strony sieci” w jednostkach oświatowych działających na terenie miasta i powiatu.

  • Organizowanie spotkań z młodzieżą również ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat „Cyberprzemocy”.

  1. Planowane zadania, wartość końcowa ich realizacji oraz termin ich zakończenia wobec wniosków oraz ustaleń:

  • dostosowanie ilości spotkań dot. „cyberzagrożeń” do potrzeb wskazanych przez przedstawicieli szkół i lokalnych środowisk – na bieżąco

wartość końcowa – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w „sieci dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta Kalisza i powiatu kaliskiego”.

  • w trakcie spotkań ze społeczeństwem, szczególnie z dziećmi i młodzieżą przypominać zasady właściwego korzystania z Internetu.

wartość końcowa – zwiększenie znajomości zasad bezpiecznego poruszania się i korzystania z narzędzi internetowych.