KOMUNIKAT O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

KOMUNIKAT O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH

KOMUNIKAT O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH

Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informujemy, że doszło do utraty notatnika służbowego policjanta Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

 

Notatnik służbowy zawierał m. in. dane osobowe (dane identyfikacyjne, PESEL, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego, prawa jazdy, numer rejestracyjny kierowanego pojazdu, informację o sposobie zakończenia interwencji, w tym ewentualne informacje o mandatach karnych i punktach karnych) osób, które w okresie od 7 do 13 lipca 2019 roku były legitymowane podczas kontroli drogowej lub czynności na miejscu zdarzenia drogowego na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. Utrata notatnika służbowego spowodowała naruszenie ochrony danych osobowych w nim zawartych.

Możliwymi konsekwencjami powyższego naruszenia ochrony danych osobowych mogą być: utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi, kradzież lub sfałszowanie tożsamości lub naruszenie dobrego imienia. Powyższe skutkować może m.in. próbami uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytu w instytucjach pozabankowych czy uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobie, której dane naruszono.

Aby zapobiec ewentualnym próbom wykorzystania danych osobowych można podjąć środki zaradcze w postaci np. założenia konta w Biurze Informacji Kredytowej oraz aktywowanie funkcji alerty BIK, która poinformuje SMS-em o próbie uzyskania kredytu. Inną instytucją, weryfikującą dane osobowe, jest Krajowy Rejestr Długów, który na stronie www.konsument.krd.pl umożliwia wszystkim konsumentom bezpłatne założenia konta. Dzięki temu mogą sprawdzić, czy jakiś podmiot złożył zapytanie dotyczące ich osoby oraz jakie informacje zostały udzielone. Strona wprowadza możliwość powiadomienia SMS-em lub e-mailem w sytuacji, gdy ktoś spyta o historię kredytową bez naszego pozwolenia. Daje to możliwość szybkiej reakcji – skontaktowania się z firmą, która pobrała raport bądź z Policją.

Jednocześnie informujemy, że o zdarzeniu został powiadomiony organ nadzorczy ‑ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia przedmiotowego zdarzenia i wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osób, które dopuściły do utraty poufności Państwa danych osobowych. W związku ze zdarzeniem rekomendowano działania korygujące, zmierzające do wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia podobnych incydentów w ochronie danych osobowych. Ponadto powyższy przypadek będzie przedmiotem odpraw służbowych, szkoleń z jednoczesnym poleceniem zwiększenia nadzoru nad dokumentacją służbową.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

                Inspektor Ochrony Danych w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu – Justyna Perz

adres do korespondencji ul. Jasna 1-3; 62-800 Kalisz

adres email iod.kalisz@po.policja.gov.pl

telefon 62 765 52 84