Handel ludźmi - spotkanie z młodzieżą - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Handel ludźmi - spotkanie z młodzieżą

Data publikacji 21.10.2019

W ramach obchodzonego Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu spotkali się z uczniami aby omówić główne aspekty związane z ,,handlem żywym towarem’’ między innymi metody pozyskiwania osób, formy handlu, skalę tego zjawiska oraz metody niwelowania i unikania zagrożeń.

Czasy niewolnictwa czy transport niewolników do przymusowej pracy powinny być postrzegane, jako zjawisko z przeszłości i nie dotyczyć współczesnej cywilizacji. Rzeczywistość jest jednak inna. Proceder nadal istnieje, zmienił jedynie swoje oblicze. Procesy globalizacyjne, otwarcie granic, nasilenie się różnic społecznych w obrębie danego państwa bądź regionu sprawiają, że handel ludźmi w obecnych warunkach rynkowych staje się na nowo zajęciem wyjątkowo lukratywnym. 18 października obchodzony był Europejski Dzień Walki z Handlem ludźmi.

W ramach wymienionej akcji przeprowadzono spotkania skierowane do młodzieży szkół w Stobnie Siódmym oraz Brzezinach. Działania te były okazją do podniesienia świadomości młodych osób w zakresie rozpoznania zjawiska dotyczącego handlu ludźmi oraz przekazania podstawowych informacji, jak nie stać się jego ofiarą.

W trakcie spotkania z młodzieżą policjantka z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej asp. Marlena Potasińska omówiła główne aspekty związane z handlem „żywym towarem”, metodami pozyskiwania osób, wskazując przy tym na różne formy i skalę tego zjawiska oraz sposoby niwelowania i unikania zagrożeń. Uczestnicy dowiedzieli się również, gdzie i jak szukać potrzebnej pomocy w sytuacji pojawiającego się niebezpieczeństwa.

Policjantka przypomniała, że na zetknięcie się z grupami przestępczymi trudniącymi się handlem ludźmi narażone są szczególnie osoby planujące wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia ale również młodzi ludzie wyjeżdżający na wakacyjny wypoczynek.

  • zdjęcie kolorowe, na zdjęciu młodzież siedząca w ławkach i oglądająca film dotyczący handlu ludźmi
  • fragment prezentacji dotyczącej handlu ludźmi
  • fragment filmu dotyczącego handlu ludźmi
  • fragment prezentacji dotyczącej handlu ludźmi
  • fragment prezentacji dotyczącej handlu ludźmi
  • fragment prezentacji dotyczącej handlu ludźmi