Aktualności

Spotkania w szkołach w ramach kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają"

Data publikacji 18.10.2019

Na terenie Szkoły Podstawowej w Stobnie Siódmym oraz Szkoły Podstawowej w Brzezinach odbyły się spotkaniach w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Podczas spotkania policjantka z Zespołu Profilaktyki Społecznej chciała uświadomić młodzieży jak niebezpieczne może być zażywanie narkotyków lub dopalaczy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało kampanię o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. "Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło brzmi "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty". Została ona opracowana w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, a jej realizacja przewidziana jest w okresie od 2 kwietnia do 31 grudnia br. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

W promowanie kampanii włączyli się również funkcjonariusze z Komendy miejskiej Policji w Kaliszu. Podczas cyklicznych spotkań z młodzieżą policjanci uświadamiają młodym ludziom, że dopalacze i narkotyki to trucizna i zażywnie ich może wiązać się z poważnym ryzykiem. Ostatnie z tego typu spotkań przeprowadzonych przez kaliskich policjantów odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej w Stobnie Siódmym oraz Szkoły Podstawowej w Brzezinach. jakie niosą ze sobą środki odurzające ale również umacniać asertywne zachowania oraz wdrążyć profilaktykę międzyrówieśniczą.

Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Jego celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.