Podsumowanie działań NURD - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Podsumowanie działań NURD

Data publikacji 15.10.2019

Na drogach całej Wielkopolski przeprowadzono działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamali przepisów ruchu drogowego. W trakcie dwudniowej akcji kaliscy policjanci ujawnili 114 wykroczeń, które popełnili piesi oraz kierujący pojazdami.

Wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu powodują przede wszystkim kierujący pojazdami, jednakże najwięcej ofiar śmiertelnych wśród tej grupy odnotowuje się w zdarzeniach, których byli oni sprawcami. Stąd też Policja apeluje do pieszych i rowerzystów, aby uważali na drodze, bowiem w przypadku sytuacji kolizyjnej z pojazdem ich życie i zdrowie jest niewspółmiernie bardziej zagrożone niż kierującego pojazdem.

Pamiętajmy! Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Jednak każdy pieszy powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu.

W trakcie dwudniowych działań kaliscy policjanci skontrolowali ponad 200 pojazdów. Wylegitymowali 235 uczestników ruchu drogowego i przeprowadzili ponad 200 badań stanu trzeźwości. Łącznie podczas działań mundurowi ujawnili 114 wykroczeń, które popełnili uczestnicy ruchu drogowego.

W przypadku niechronionych uczestników ruchu drogowego najczęstsze przewinienia dotyczą przechodzenia w miejscach niedozwolonych lub na czerwonym świetle oraz przebiegania przez jezdnię. Miłośnicy jednośladów często „zapominają”, że przez przejście dla pieszych rower należy prowadzić. W przypadku kierowców nadal najczęściej popełnianym wykroczeniem jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości.