Aktualności

Kaliscy kierownicy rewirów dzielnicowych wśród najlepszych w Wielkopolsce

Data publikacji 26.09.2019

W Szkole Policji w Pile odbyły się wojewódzkie eliminacje XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych "Dzielnicowy Roku 2019". Integralną częścią konkursu było także wyłonienie najlepszych kierowników rewirów dzielnicowych. W tej kategorii wśród najlepszych znaleźli się kaliscy policjanci – asp. Łukasz Balcerzak, sierż. szt. Marcin Augustyniak oraz mł. asp. Piotr Cichy. Zawody objął swym honorowym patronatem Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, podkreślając w ten sposób niezwykle ważną rolę zarówno samych dzielnicowych jak i całej służby prewencyjnej w zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

 

W województwie wielkopolskim pełni służbę 52 kierowników rewirów dzielnicowych. Do ich obowiązków w zakresie nadzoru i organizacji służby, należy m.in. kierowanie pracą podległych dzielnicowych, zapewnienie dzielnicowym aktualnej informacji o bieżących wydarzeniach mających znaczenie dla ich pracy, inicjowanie współdziałania dzielnicowych z przedstawicielami organów administracji publicznej (instytucji, szkół, zakładów pracy, organizacji społecznych i młodzieżowych oraz samorządu mieszkańców) – w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także przyjmowanie obywateli w sprawach dotyczących pracy dzielnicowych.

W Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu wyodrębnione są trzy rewiry dzielnicowych, w których służbę pełni 27 funkcjonariuszy. Po przeprowadzeniu testu wiedzy, na wojewódzkie eliminacje XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych "Dzielnicowy Roku 2019", z kaliskiej komendy zostało wytypowanych pięciu funkcjonariuszy, w tym trzech kierowników rewirów dzielnicowych. Zawody na poziomie wojewódzkim zostały przeprowadzone w Szkole Policji w Pile. Poszczególne etapy – konkurencje w których startowali policjanci m.in. strzelanie oraz pierwsza pomoc przedmedyczna, wyłoniły najlepszych.

W osobnej kategorii kierowników rewirów dzielnicowych - asp. Łukasz Balcerzak, sierż. szt. Marcin Augustyniak oraz mł. asp. Piotr Cichy, uplasowali się na wysokich pozycjach. Zajęli odpowiednio – 2, 3 i 4 miejsce w Wielkopolsce. W tej kategorii najlepszy wynik uzyskała asp. sztab. Karolina Paprocka z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

W uroczystości zakończenia zawodów i wręczenia nagród laureatom uczestniczyli: insp. Roman Kuster – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, insp. Beata Różniak-Krzeszewska – Komendant Szkoły Policji w Pile, Kierownik Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile Pani Hanna Monarszyńska oraz podinsp. Andrzej Szary - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów.


Fot. KPP PIła


 

  • Fotografia kolorowa. I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster wręcza nagrodę  sierż. szt. Marcin Augustyniak za 3 miejsce  w kategorii kierowników rewirów dzielnicowych  XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych "Dzielnicowy Roku 2019".
  • Fotografia kolorowa. I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster wręcza nagrodę Asp. Łukaszowi Balcerzakowi za 2 miejsce  w kategorii kierowników rewirów dzielnicowych  XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych "Dzielnicowy Roku 2019".
  • Fotografia kolorowa. Wspólna fotografia organizatorów oraz laureatów w kategorii kierowników rewirów dzielnicowych  XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych "Dzielnicowy Roku 2019".