Rolniku!Bądź bezpieczny! - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rolniku!Bądź bezpieczny!

Data publikacji 12.10.2018

Kaliscy dzielnicowi wraz z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili działania wśród kaliskich rolników na temat bezpieczeństwa podczas wykonywania prac polowych. Szczególną uwagę zwracali rolnikom na najmłodsze dzieci, które często bawią się na podwórku przy znajdujących się tam maszynach rolniczych. Ostrzegali aby takie urządzenia były odpowiednio zabezpieczone i unieruchomione.

Okres jesienny to czas wzmożonych prac rolnych, który może nieść różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym użytkowaniem maszyn rolniczych, czy też angażowaniem dzieci w prace, mogące stanowić zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia.

W trosce o bezpieczeństwo tej grupy społecznej policjanci wraz z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili działania dotyczące bezpieczeństwa podczas prac polowych wśród rolników. Funkcjonariusze informowali, że wielu nieszczęśliwych wypadków można uniknąć, jeżeli tylko zachowamy podstawowe środki ostrożności. Niestety często gubi nas rutyna i przyzwyczajenie. W dużej mierze przyczyny zdarzeń, do których dochodzi podczas prac rolniczych, wynikają z pośpiechu, przemęczenia, czy nieprawidłowej organizacji pracy, ale również z lekceważącego stosunku do potencjalnych zagrożeń.

Szczególną uwagę mundurowi wraz z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy zwracali na dzieci i młodzież, która często pomaga przy pracach polowych. Podkreślali, że młodzi ludzie chociażby z racji wieku mają mniejsze doświadczenie w tym zakresie. Dlatego też wszelkie pomocnicze prace powinni wykonywać pod bacznym okiem dorosłych. Szczególną uwagę należy zwrócić na najmłodsze dzieci, które często bawią się na podwórku przy znajdujących się tam maszynach rolniczych.

Pamiętajmy, że na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych!