Debata w Koźminku - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata w Koźminku

Data publikacji 08.10.2018

W piątek w Koźminku została zorganizowana kolejna debata społeczna z cyklu „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W spotkaniu z mieszkańcami gminy brał udział Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu mł. insp. Tadeusz Królikowski, Zastępca Wójta Gminy Koźminek – Henryk Muszyński, Wójt Gminy Lisków - Maria Krawiec, Komendant Komisariatu Policji w Koźminku – asp. szt. Hieronim Góral oraz zaproszeni goście. Debata była okazją do zapoznania się z opinią lokalnej społeczności na temat bezpieczeństwa.

Kolejna debata ze społeczeństwem odbyła się 5 października br. w Koźminku. Jej głównym celem było zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców gminy, których realizacja może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Spotkanie rozpoczął Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu mł. insp. Tadeusz Królikowski przedstawieniem danych statystycznych dotyczących przestępczości na terenie gminy Koźminek.

Komendant omówił również funkcjonującą od 2016 roku Krajową Mapę Zagrożeń stanowiącą platformę wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją, aplikację „ Moja Komenda” pozwalająca za pomocą telefonu ustalić dane właściwego miejscowo dzielnicowego oraz dane teleadresowe wszystkich Komend i komisariatów w Polsce. W trakcie swojego wystąpienia komendant zapoznał mieszkańców z aktualnie realizowanymi przez Policję działaniami profilaktycznymi jak również przestawił dzielnicowych, którzy na co dzień pełnią służbę na terenie gminy Koźminek.

Po wystąpieniu Komendanta rozpoczęła się dyskusja, podczas której na pytania zgromadzonych na sali odpowiadali przedstawiciele kaliskiej Policji. Głównym tematem rozmów było nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowców, w tym przekraczanie dozwolonej prędkości, gromadzenie się młodzieży we wskazanych przez mieszkańców miejscach, nieprzestrzeganie przez kierowców pojazdów ciężarowych znaków z ograniczeniem tonażowym.

Na zakończenie debaty głos zabrał Andrzej Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy, który omówił najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci, podczas prac polowych oraz codziennych obowiązków w gospodarstwach rolnych.