Kolejny sukces kaliskiej policjantki - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny sukces kaliskiej policjantki

Data publikacji 02.10.2018

Sierż. szt. Patrycji Wojtas wraz ze swoimi czworonożnym partnerem po raz kolejny stanęli na najwyższym stopniu podium. Podczas szkolenia zorganizowanego przez Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, triumfowali w kategorii „patrolowej”. W kursie uczestniczyły zespoły, z formacji mundurowych z całego kraju.

 

Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych organizuje cykliczne szkolenia doskonalące dla przewodników psów służbowych, ze wszystkich służb mundurowych. Ich głównym celem jest podniesienie wartości użytkowej psów, umiejętności praktycznej pracy przewodnika z psem oraz wzajemna wymiana doświadczeń między przewodnikami z różnych służb mundurowych.

Szkolenie w którym uczestniczyła kaliska policjantka sierż. szt. Patrycja Wojtas zorganizowano w Sulejowie, w dniach od 24 - 26 września. W kursie uczestniczyły zespoły przewodników z psami: patrolowo-tropiącymi, wyszkolonymi do wykrywania zapachów narkotyków, a także materiałów wybuchowych. W zajęciach oprócz funkcjonariuszy Policji uczestniczyli także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, Służby Celno-Skarbowej oraz Straży Miejskiej.

Wśród uczestników znalazł się również zespół z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Sierż. szt. Patrycja Wojtas ze swoim czworonożnym partnerem Brego, szkolili swoje umiejętności praktyczne w zakresie interwencji, z którymi mogą spotkać się w codziennej służbie. Głównym zadaniem czworonogów patrolujących jest oddziaływanie prewencyjne. Tego rodzaju psy są również wykorzystywane w trakcie zabezpieczania imprez masowych, zatrzymywania osób podejrzanych o zakłócanie porządku oraz pilnowania i konwojowania zatrzymanych.

W kategorii patrolowej, bezkonkurencyjni okazali się przedstawiciele z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Sierż. sztab. Patrycja Wojtas oraz jej czworonożny partner Brego otrzymali z rąk organizatorów puchar dla „Najlepszego zespołu patrolowego”.

Fot. Piotr Taras - Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych