W Blizanowie na temat bezpieczeństwa - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

W Blizanowie na temat bezpieczeństwa

Data publikacji 12.04.2018

Debata Społeczna w Blizanowie była kolejną okazją dla kaliskich policjantów do poznania opinii lokalnej społeczności na temat bezpieczeństwa. W spotkaniu z mieszkańcami oprócz Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu mł.insp. Witolda Goździelewskiego uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych władz. Wszystkie uwagi, postulaty i informacje na temat zagrożeń, należące do policyjnych zadań, zostały przyjęte przez szefa kaliskiej jednostki do dalszej realizacji podczas codziennych służb.

 

Głównym celem debat organizowanych przez Policję na terenie miasta i powiatu kaliskiego jest zdiagnozowanie problemów oraz oczekiwań mieszkańców, a także wypracowanie wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Tegoroczna debata inauguracyjna pod hasłem: "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Możesz mieć na nie wpływ" odbyła się 11 kwietnia br. na terenie Gminy Blizanów.

Debatę rozpoczęło wystąpienie Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu podinsp. Witolda Goździelewskiego, w trakcie prezentacji multimedialnej scharakteryzował cztery obszary tematyczne, a mianowicie: Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, działania profilaktyczne aktualnie realizowane przez Policję w środowisku lokalnym, aplikację „Moja Komenda” oraz nową koncepcje pracy dzielnicowego. W trakcie swojego wystąpienie komendant przedstawił również dane statystyczne dotyczące przestępczości oraz omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drogach. W trakcie prezentacji multimedialnej komendant przedstawił również dzielnicowych, którzy na co dzień pełnią służbę na terenie Posterunku Policji w Blizanowie.

Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja. Na pytania zgromadzonych na sali odpowiadali: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu mł.insp. Witold Goździelewski, Komendant Komisariatu Policji w Stawiszynie podkom. Mariusz Kołodziejczyk, Kierownik Posterunku Policji w Blizanowie asp. Michał Marcinowski oraz Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł.

Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mieszkańcy wskazywali na miejsca, gdzie istnieje duże zagrożenie wypadkami, prosząc o zwiększenie ilości policyjnych patroli na tych odcinkach dróg. Wiele pytań od uczestników debaty dotyczyło infrastruktury drogowej - złego ich zdaniem oznakowania, zamontowania progów spowalniających i remontów dróg. Pojawiły się również zagadnienia dotyczące wybryków chuligańskich oraz gęstej roślinności, która w rejonach dróg utrudnia widoczność kierowcom.

Na zakończenie debaty głos zabrał pan Andrzej Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy, który omówił najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci, podczas prac polowych oraz codziennych zabaw w gospodarstwach rolnych.