Aktualności

„Bezpiecznie – Chce się żyć!” po raz kolejny w Kaliszu

Data publikacji 20.02.2018

Program „Bezpiecznie - chce się żyć!”, to połączenie edukacji z rozrywką. Program, którego celem jest upowszechnianie zagadnień bezpieczeństwa w ruchu drogowym, stał się cyklicznym wydarzeniem wpisanym w kalendarz działań prewencyjnych realizowanych na terenie miasta Kalisza. W tym roku tematem przewodnim seminarium było bezpieczeństwo pieszych. Nie zabrakło również części artystycznej. Tym razem ideę propagowania bezpieczeństwa na drodze wsparli Grzegorz Skawiński oraz Waldemar Tkaczyk.

Seminarium z cyklu „Bezpiecznie - chce się żyć!”, już na stałe wpisało się w harmonogram przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych na naszym terenie. Coroczne spotkania przyciągają coraz liczniejszą publiczność; to cieszy, ponieważ budowanie świadomości społecznej odnośnie zagrożeń w ruchu drogowym oraz promowanie i kształtowanie właściwych postaw wśród wszystkich jego uczestników, ma istotne znaczenie dla ograniczenia występowania negatywnych zjawisk w tym obszarze.

Tegoroczne spotkanie rozpoczął Pan Maciej Bednik – ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas swojego wystąpienia omówił stan bezpieczeństwa na polskich drogach oraz przybliżył dane obrazujące ilość zdarzeń drogowych zaistniałych w minionych latach. Największe wrażenie na osobach siedzących na widowni wywarły informacje dotyczące ilości ofiar śmiertelnych na drogach. Statystyki pokazują, że w latach 1992 - 2012, w wypadkach drogowych na terenie naszego kraju straciło życie 121 tys. osób, a 1,3 mln. zostało rannych.

W dalszej części spotkania głos zabrał Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - nadkom. Przemysław Czarnecki, który przedstawił widzom aktualne dane dotyczące zdarzeń drogowych na naszym terenie. W swoim wystąpieniu omówił również zachowanie na drogach kierujących pojazdami i pieszych. Podróżującym samochodem przypomniał o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa i montażu fotelików dla dzieci. Podkreślił jak ważne jest poszerzanie swojej wiedzy z zakresu Prawa o Ruchu Drogowym. Wśród pieszych propagował noszenie elementów odblaskowych nie tylko obowiązkowo, po zmierzchu poza obszarem zabudowanym ale zawsze gdy czujemy, że mogą one uchronić nas przed wypadkiem.

W myśl przewodniej zasady program „Bezpiecznie – Chce się żyć!”, czyli łączenia edukacji z przyjemnością, dla zebranej na sali publiczności wystąpili Grzegorz Skawiński oraz Waldemar Tkaczyk, z legendarnej grupy „Kombii”.

Przedsięwzięcie, którego głównym celem jest upowszechnianie zagadnień bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostało zorganizowane przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.