Z seniorami o bezpieczeństwie - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Z seniorami o bezpieczeństwie

Data publikacji 15.02.2018

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej docierają do jak najszerszej rzeszy mieszkańców Kalisza aby uświadamiać społeczeństwu w jaki sposób należy zachowywać się aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Tym razem spotkanie z seniorami zorganizowane zostało w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie.

Seniorzy łatwo mogą stać się ofiarami oszustów i „naciągaczy”. Osoby starsze, które czując się samotne, schorowane, a także poprzez swoją ufność, często niepełnosprawność narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Padają ofiarami oszustw, wyłudzeń oraz kradzieży. Dlatego, aby ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń oraz zapobiec podobnym, kaliscy policjanci włączają się w przedsięwzięcia dedykowane osobom w tzw. „złotym wieku” aby uświadomić im w jaki sposób należy się zachować aby nie stać się ofiarą przestępstwa.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji oraz dzielnicowa Komisariatu Policji w Koźminku – st. sierż sierż Ewelina Kucińska, podczas spotkania, którego organizatorami byli - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Bożena Humelt, Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Maria Nowakowska, omówili główne metody jakie stosują przestępcy. Opisali legendy jakimi posługują się oszuści - „na wnuczka”, „krewnego”, „na urzędnika”, „akwizytora”, „pracownika gazowni, wodociągów” czy „policjanta”. Mundurowi radzili również, co zrobić, aby nie paść ofiarą oszustów i jak należy postępować w takich sytuacjach. Funkcjonariusze tłumaczyli wszystkim zebranym, aby w sytuacjach, gdy mają podejrzenia co do tożsamości osoby, która zapukała do ich drzwi nie wahali się zadzwonić na numer alarmowy 997 lub 112.