Konkurs "Bieg dla bezpieczeństwa w sieci" - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Konkurs "Bieg dla bezpieczeństwa w sieci"

Data publikacji 09.02.2018

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piotrowie, była organizatorem konkursu dla uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych. Przedsięwzięcie honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka, Wójt Gminy Blizanów, oraz Komendant Miejski Policji w Kaliszu.

W konkursie wzięły udział cztery drużyny ze szkół podstawowych z terenu gminy Blizanów. Do rywalizacji przystąpili przedstawiciele placówki w Rychnowie, Blizanowie, Jankowie oraz Piotrowie. Konkurs łączył w sobie rywalizację sportową z wiedzą teoretyczną. Uczestnicy oprócz konkurencji sportowych rozwiązywali krzyżówki i odpowiadali na pytania dot. bezpieczeństwa w Internecie. Dotarcie do wyznaczonych zadań było możliwe dopiero po pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód.

Poszczególne konkurencje rozgrywane były w atmosferze dobrej zabawy połączonej z rywalizacją sportową. Młodzież musiała wykazać się wiedzą w zakresie prawidłowego reagowania na pojawiające się zagrożenia w Internecie oraz znajomością zasad etykiety i bezpiecznego surfowania w sieci. Cała akcja, poprzez zabawę uczyła jak bezpiecznie korzystać z Internetu, jak chronić swoją prywatność online oraz jakie zagrożenia niosą za sobą internetowe znajomości.

Każdy uczestnik rozgrywek zdobywał punkty dla drużyny, a jury przyznawało punkty za poprawne rozwiązanie każdego zadania. Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu odbyło się po sprawdzeniu i podsumowaniu wszystkich prac. Ostatecznie rywalizację wygrali przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Piotrowie, drugie miejsce przypadło dla Szkoły Podstawowej w Jankowie, a miejsce trzecie ex aequo zajęły szkoła w Blizanowie i Rychnowie. Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy uczestnikom wręczyli Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrowie Pan Paweł Szkudlarek oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu mł. insp. Witold Goździelewski.

Nie ma wątpliwości, że Internet posiada wiele zalet. Niestety na surfujących w sieci najmłodszych może czyhać wiele poważnych zagrożeń. Tego typu konkursy, poprzez edukację mają uświadomić uczniom jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z zasobów Internetu.