Wykłady dla klas mundurowych - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Aktualności

Wykłady dla klas mundurowych

Data publikacji 21.12.2017

Uczniowie klas mundurowych z pięciu szkół objętych „Ramowym programem pomocy dydaktycznej w nauczaniu klas o profilu policyjnym pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu”, uczestniczyli w dwudniowym cyklu spotkań zorganizowanych przez funkcjonariuszy kaliskiej jednostki. Młodzi kadeci mieli okazję dowiedzieć na czym polega służba w policji oraz jak wygląda struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Podczas spotkań zorganizowanych w gościnnych murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, przedstawiciele komendy mieli okazję przybliżyć uczniom klas o profilu policyjnym, zagadnienia związane z codzienną służbą. Łącznie w zajęciach uczestniczyło ponad 400 „kadetów” z 17 klas o profilu mundurowym.

Podczas wykładów zostały omówione bloki tematyczne zgodnie z harmonogramem zawartym w programie ramowym na rok szkolny 2017/2018. W wykładowców wcielili się funkcjonariusze, pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu oraz policyjny psycholog z Wydziału Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Uczniom klas pierwszych mundurowi przybliżyli zadania, które wykonują policjanci w ramach tzw. służby przygotowawczej, która trwa 3 lata. Młodzież uczestniczyła również w wykładzie na temat „Właściwego, sprawnego spostrzegania, wnioskowania i przewidywania” jako pożądanej umiejętności w formacji jaką jest Policja. Ostatnim elementem spotkania było konwersatorium na temat „Umiejętność pracy w zespole, a służba w Policji”.

W trakcie spotkania funkcjonariusze odpowiadali na bieżące pytania, które najczęściej dotyczyły kwestii wymagań i predyspozycji jakie należy posiadać, aby zostać policjantem.

Duże zainteresowanie wśród młodzieży wzbudził przewodnik psa policyjnego wraz ze swoim czteronożnym partnerem. Funkcjonariusz przybliżył słuchaczom jak wygląda codzienna służba tego nietypowego patrolu.

Kadeci z klas drugich wysłuchali wykładu na temat „Źródeł i rodzajów dowodów w procesie karnym”, mieli również okazję przyjrzeć się pracy technika kryminalistyki, a następnie sami mogli przez chwilę wcielić się w rolę policjanta ujawniającego i zabezpieczającego ślady na miejscu zdarzenia. Największym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania cieszyło się pobierane śladów linii papilarnych.

Kolejny wykład, w którym udział brały zaproszone klasy drugie dotyczył „Przemocy fizycznej i psychicznej”. Na tej części zajęć omówiono formy i fazy przemocy oraz wskazano miejsca i instytucje, które w sytuacji wystąpienia tego zjawiska udzielają ofiarom pomocy. Na zakończenie spotkania uczniowie wysłuchali referatu na temat „Ochrony informacji niejawnych”.

Młodzież klas trzecich rozpoczęła spotkanie od zajęć związanych z tematyką „Zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz ponoszenia odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie”. Konwersatorium na temat „Dylematów moralnych policjanta” uświadomiło młodym ludziom, że praca w tej formacji nie jest łatwa i często wiążę się z podejmowaniem trudnych decyzji podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych. Ostatnim blokiem tematycznym spotkania było zaprezentowanie zagadnień związanych z „Kulturą Organizacyjną w Policji”, gdzie omówiono również zadania wykonywane przez poszczególne rodzaje służb tej formacji.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu na stałe współpracują ze szkołami, w których realizowany jest program klas mundurowych. Policjanci wspomagają uczniów swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu młodzież nabywa wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a także poznaje specyfikę pracy mundurowych. Przyszli policjanci uczestniczą także w akcjach i działaniach profilaktycznych organizowanych przez kaliską jednostkę.